Het stageteam

Hier staan de foto’s van de collega’s die op onze school de leerlingen begeleiden bij de stages. In de meeste gevallen blijft de stagebegeleider dezelfde persoon vanaf de eerste stage tot de laatste.