Bewust omgaan met je gezondheid

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen bewust leren omgaan met hun gezondheid. Dit houdt in dat we aandacht besteden aan de volgende onderdelen:

  • Sport en bewegen
  • Sociaal emotionele ontwikkeling
  • Roken, alcohol en drugs
  • Relaties en seksualiteit
  • Fysieke veiligheid
  • Binnenmilieu

Rookvrije school

Er geldt per ingang van 1 augustus 2020 een landelijk rookverbod in en om scholen.

Al onze leerlingen mogen tijdens de pauze niet van het schoolterrein. Tijdens de schooltijden zijn wij wettelijk verplicht om het rookverbod te handhaven.

De overheid voert een niet-rokenbeleid uit om:

  • te voorkomen dat jongeren beginnen met roken;
  • mensen te helpen die willen stoppen met roken;
  • meerokers te beschermen tegen tabaksrook.

Extra informatie hierover kunt u vinden op de onderstaande internetsites.

Alcohol

Alcohol is schadelijk voor de ontwikkeling van de hersenen. Het is daarom dat met name voor jongeren van belang geen alcohol te drinken tot 18 jaar. Bij geen enkele leerling activiteit wordt alcohol geschonken.

Drugs

In geval van het aantreffen op school en/of gebruik van drugs- en andere aan drugs gelieerde middelen door een leerling, wordt door de directie van de school de politie ingeschakeld. De ouders/verzorgers worden geïnformeerd en er volgt een sanctie. We willen een veilige school zijn. Daarom wordt vechten en wapenbezit niet getolereerd.

Energiedrankjes

Energiedrankjes zijn slecht voor de concentratie en gezondheid. In de kantine staat een automaat waar de leerlingen gratis gekoeld water kunnen krijgen. Energiedrankjes zijn verboden op school en op het schoolplein.

 

Vignet Gezonde School

Onze school heeft het vignet ‘Gezonde School’ behaald. Met het vignet ‘Gezonde School’ laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat.

Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school is bovendien in het bezit van de themacertificaten voeding, bewegen en sport en milieu en natuur.
Daarnaast zijn wij ook de trotse bezitter van vijf schalen  voor de Gezonde schoolkantine, waarvan vier gouden schalen.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Kijk dan op www.gezondeschool.nl