Zorgteam (ZT)

PRO Emmen heeft een zorgteam, bestaande uit een zorgcoördinator, twee orthopedagogen, een ambulant begeleider en een schoolmaatschappelijk werker. De taken en werking van het zorgteam staat omschreven in het zorgplan, op te vragen bij de school.

Mocht een leerling meer ondersteuning behoeven dan de mentor zelf kan bieden of regelen, dan meldt de mentor de leerling met bijbehorende hulpvraag aan bij de zorgcoördinator. Deze brengt vervolgens de leerling met hulpvraag bij het Zorgteam. Voor verdere invulling en werking wordt verwezen naar het zorgplan. Het zorgplan kan worden opgevraagd bij de school.

Het afnemen van testen wordt bepaald door de zorgcoördinator in samenspraak met de mentor en de teamleider. De zorgcoördinator besluit uiteindelijk of de leerling wordt getest.

Zorgadviesteam (ZAT)

Als blijkt dat de problemen van een leerling de grenzen van de school en geboden zorg via het Zorgteam overschrijden (bijvoorbeeld veelvuldig of langdurig verzuim), dan wordt de leerling na toestemming van ouders/verzorgers door de zorgcoördinator ingebracht bij het Zorgadviesteam (één keer per maand) waarin externe partners deelnemen. Voor verdere invulling en werking wordt verwezen naar het zorgplan. Het zorgplan kan worden opgevraagd bij de school