Schoolkampen

De eerstejaars leerlingen van PRO Emmen gaan aan het begin van het schooljaar op kennismakingskamp. Het doel van het eerstejaarskamp is kennismaken. Tijdens het kamp worden er een aantal gezamenlijke activiteiten, zoals excursies e.d., georganiseerd. In het tweede leerjaar gaan de leerlingen een aantal dagen kamperen, waarbij de nadruk ligt op zelfredzaamheid.

Schoolkamp Groen bovenbouw

De leerlingen Groen gaan elk jaar naar Frankrijk voor werkzaamheden bij een camping. Naast hard werken is er tijd voor ontspanning.

 

 

Sportdag

De sportdag wordt jaarlijks in Hoogeveen door de gezamenlijke praktijkscholen georganiseerd voor de leerlingen van de leerjaren 1 t/m 3.

Excursies

In het 3e jaar gaan de leerlingen wadlopen. De basisvaardigheden die nodig zijn voor een succesvolle stage kunnen leerlingen hier laten zien in een voor hen compleet nieuwe situatie. Samenwerken en elkaar helpen, rekening met elkaar houden, doorzetten en succeservaringen opdoen. Dat zijn de belangrijkste. In het voorbereidingstraject wordt gekeken of de conditie van de leerlingen aan de minimale eisen voldoet. Daarvoor zijn er bij de gymles enkele tests en is er een lange voorbereidende wandeling in de schoolomgeving.