Kwaliteitszorg

U kunt hier verschillende documenten downloaden die onder de kwaliteitszorg van PRO Emmen vallen.

  • Schoolplan 2019-2023
  • Zorgplan 2017-2021
  • Klokkenluidersregeling (mei 2017) bijgewerkt 7 maart 2023
  • Integriteitscode PRO Emmen (juni 2017)
  • Schoolondersteuningsplan (2018)
  • Klachtenreglement PRO Emmen 2019
  • Reglement PRO-diploma
  • Jaarverslag 2020
  • Jaarstukken 2021

Inspectie van het Onderwijs 2022

Op 19 september 2022 is het rapport vastgesteld van het vierjaarlijkse toezicht van de inspectie. U kunt het hele rapport met de toezichtsresultaten op de site van de inspectie lezen via deze link.