U kunt hier verschillende documenten downloaden die onder de kwaliteitszorg van PRO Emmen vallen.

  • Schoolplan 2019-2023
  • Zorgplan 2017-2021
  • Klokkenluidersregeling (mei 2017)
  • Integriteitscode PRO Emmen (juni 2017)
  • Schoolondersteuningsplan (2018)
  • Klachtenreglement PRO Emmen 2019
  • Reglement PRO-diploma
  • Jaarverslag 2019