Entree onderwijs is een 2-jarige algemene opleiding op niveau MBO 1.
De leerling moet een vastgesteld niveau halen voor Nederlands, Rekenen/Wiskunde en Burgerschap.
De leerlingen volgt het onderwijs op de praktijkschool. De toetsing en examinering wordt gedaan door het Drenthe College.