Vrijdag 20 december a.s. starten alle leerlingen met een gezamenlijk kerstontbijt. De inloop is vanaf 09.00 uur. Het ontbijt start om 09.15 uur tot 10.15 uur. Daarna gaat de kerstvakantie van start voor de leerlingen.

De externe stages gaan in principe door, tenzij het stagebedrijf ermee instemt dat de leerling deel neemt aan het ontbijt. De leerling wordt gevraagd zich af te melden bij zijn/haar mentor, indien hij of zij niet gaat deelnemen aan het kerstontbijt.

De vakantie duurt tot en met vrijdag 3 januari 2020.

De leerlingen worden maandag 6 januari om 10.35 uur verwacht op school.

Vanaf maandag 6 januari is de school vanaf 10.35 uur telefonisch bereikbaar.

Directie en team PRO Emmen wensen jullie fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar.