Laatste nieuws

Er is vandaag volop sneeuw geruimd rondom de school en de school is weer beter bereikbaar. Het gebouw is, woensdag 10 februari, weer geopend vanaf 08.00 uur. Er is in beperkte mate personeel aanwezig en er worden praktijklessen verzorgd voor de bovenbouwleerlingen op school.

Ter herinnering: dit is voorlopig de wijze waarop wij de lessen organiseren:

de leerlingen volgen de theorielessen online thuis. Tot en met leerjaar 3 krijgen de leerlingen hun praktijkopdrachten ook thuis aangeboden. Alleen de bovenbouwleerlingen (leerjaar 4 en 5) volgen praktijklessen op school. De docenten die praktijklessen verzorgen op school aan de bovenbouw, zullen deze leerlingen erop wijzen en helpen met het onderling voldoende afstand houden van elkaar.