In het schooljaar 2011-2012 zijn we op onze school gestart met de Maatschappelijke stage (MaS).  Leerlingen kunnen zelf met suggesties komen voor werkplekken.

De belangrijkste punten:

 • Maatschappelijke stage regelt de leerling zelf bij o.a.
  • Een vrijwilligersorganisatie zoals een buurthuis
  • Een sportvereniging
  • Je oude basisschool
  • Een manege of kinderboerderij
  • Een zorginstelling die werkt met vrijwilligers
 • De school zorgt ook voor een aantal plekken bij de sportverenigingen rond de school.
 • Op internet vind je meer informatie op de landelijke site maatschappelijkestage.nl
 • Maatschappelijke stage is wettelijk verplicht voor leerlingen klas 3 en wel 40 uur per jaar.
 • Mas kan onder schooltijd en in  vrije tijd. Dit hangt van het werk af.
 • Mas staat los van gewone beroepsvoorbereidende stage. Toch is het van belang voor de leerling want…

Een leerling die zelfstandig zijn Mas regelt  en correct uitvoert toont hiermee wel zijn capaciteiten aan op gebied van; initiatief nemen, doorwerken enzovoorts……

 • Ouders kunnen uiteraard helpen om een adres te vinden.
 • Als u informatie nodig heeft of vragen over MaS kunt u contact opnemen via mail; s.starcevic@pro-emmen.nl. U kunt ook informatie krijgen bij de mentor in klas 3.