Het metselen wordt op onze school op meerdere niveaus aangeboden.

Om in de 3e fase Bouwtechniek een goede keuze te kunnen maken, krijgen leerlingen in de 2e fase een snuffelstage metselen, vanaf de 3e fase is het metselen namelijk een keuzevak binnen de afdeling Bouwtechniek. Tijdens de snuffelstage leren de leerlingen enige basisvaardigheden en maken ze enkele eenvoudige metselopdrachten.

metselen1In 3e fase Bouwtechniek kunnen de leerlingen metselen kiezen als bijvak en kunnen ze een “beginnerscertificaat metselen” halen. Ze moeten een aantal vaktermen leren en oefenen met eenvoudige opdrachten de basisvaardigheden van het metselen. Om het certificaat te halen moeten leerlingen een theorietoets en  twee praktijk toetsopdrachten doen en afsluiten met goed gevolg.

 

 

metselen2

 

 

 

In de 4e fase Bouwtechniek kunnen leerling het “Schoolcertificaat metselen” halen. Er worden meer vaardigheden en verschillende metselverbanden aangeleerd. Ook bij dit certificaat hoort een theorietoets.

 

 

 

In de 5e kunnen leerlingen een officieel  erkend diploma metselen halen met modules van Fundeon. Hier zijn meer theoretische kennis en  vaardigheden van het metselen voor nodig.