Jongeren Entree opleiding komen in actie

Het OV Vrij abonnement

OV Vrij is een abonnement waarmee leerlingen gratis kunnen reizen met het openbaar vervoer. Op dit moment bestaat er verschil in het recht op OV Vrij voor leerlingen die een entree-opleiding volgen via een praktijkschool of een mbo-instelling. De gedachte hierachter is dat mbo’ers verder moeten reizen om de school in hun regio te bereiken.Raymond Wanders: “De entree-leerlingen en hun ouders maken hierdoor extra kosten. Het gaat om onderwijs van hetzelfde niveau en ook PRO Emmen heeft een regionale functie. De verschillen in recht op OV Vrij zouden niet mogen bestaan. Ik heb daarom de staatsecretaris gevraagd haar invloed aan te wenden. Een oplossing zal wat uitzoekwerk en tijd vragen, omdat ik verwacht dat dit een landelijk vraagstuk is.”Directeur PRO Emmen Nico van Luik vindt het geweldig dat zo’n belangrijk onderwerp voor de jongeren de volle aandacht krijgt. “Onze jongeren weten heel goed wat ze belangrijk vinden en anders zouden willen. Maar ze zijn niet altijd geneigd dat te delen. Het is heel mooi te zien dat er met hun advies echt iets gedaan wordt. Een betere les dan dit, is er niet.”