Brief uit de Medezeggenschapsraad

Beste ouder, verzorger van leerlingen PRO Emmen,

De Medenzeggenschap Raad (MR) van PRO Emmen is op zoek naar een nieuw ouder lid. De MR wordt gevormd door ouders en leerkrachten. In de MR kan je als ouder mee praten over o.a. de begroting voor een schooljaar, de formatie (alle leerkrachten bij elkaar), het schoolsysteem, de schoolgids en allerlei nieuwe ontwikkelingen die worden opgepakt.

Zo’n 6 jaar geleden kwam mijn zoon op PRO Emmen en ik maak al net zo lang deel uit van de MR. Hij volgt momenteel de 2 jarige Entree opleiding wat mij ook weer de mogelijkheid geeft om nog deel uit te maken van de MR. Ik vind het prettig om ook als ouder op deze wijze betrokken te zijn. Ik kan op deze manier ook het nodige bijdragen aan de ontwikkeling van de school. Het geeft mij ook nog meer inzicht in de school en wat er allemaal speelt.

Lijkt het je ook mooi om hier een bijdrage aan te leveren meld je dan aan via omr@pro-emmen.nl

Groeten,

Sjaak Vis