Eerste diploma’s in 2019

PRO Emmen introduceert dit schooljaar het PRO diploma voor leerlingen van het praktijkonderwijs in de regio Emmen en omgeving. De eerste diploma’s worden op 4 juli 2019 tijdens een feestelijke schoolverlatersavond op PRO Emmen door burgemeester Eric van Oosterhout uitgereikt. Een groot aantal leerlingen van de groepen die de school gaan verlaten, krijgt de kans dit schooljaar af te sluiten met een diploma.

Voor het eerst krijgen nu ook leerlingen van het praktijkonderwijs in Drenthe een diploma als zij hun opleiding afronden, net als hun leeftijdsgenoten in het voortgezet onderwijs. Het is een erkenning voor hun inzet van deze leerlingen en het zal hun trots vergroten. Voor werkgevers is door  het diploma veel duidelijker wat een leerling (en mogelijk toekomstig werknemer) kan en weet. Het diploma is een aanvulling op het portfolio dat een leerling tijdens de opleiding opbouwt. Het PRO diploma en de eisen waaraan de leerlingen moeten voldoen, zijn gezamenlijk ontwikkeld door een groot aantal PRO scholen in den lande, waaronder PRO Assen.

Duidelijkheid voor werkgevers

De werkgevers, waar eindexamenleerlingen stage lopen, krijgen door het diploma een duidelijker beeld van de competenties(kennis en vaardigheden, behaalde diploma’s) van een leerling die toekomstige werknemer is.  Voorheen verlieten alle leerlingen zonder diploma de school. De leerling had meestal alleen (branche)certificaten behaald. Maar niet altijd werd duidelijk waaraan in de periode op de PRO school was gewerkt. Met het PRO diploma is dat wel duidelijk. Hoe meer leerlingen de arbeidsmarkt op gaan met een diploma op zak, hoe meer dit zijn waarde voor werkgevers zal bewijzen.

Diploma op eigen niveau

Het PRO diploma kent drie profielen. Leerlingen kunnen op hun eigen niveau een diploma halen dat past bij hun uitstroomprofiel. Dit maakt duidelijk of een leerling na het praktijkonderwijs aan het werk kan mét of zónder ondersteuning of in staat is om door te stromen naar MBO-1/ Entree onderwijs.

Aantrekkelijk en herkenbaar beroepsonderwijs

Landelijk is afgesproken om het imago van het beroepsonderwijs te verbeteren. Het Praktijkonderwijs hoort daar bij. Het PRO diploma zorgt voor aantrekkelijker en herkenbaarder beroepsonderwijs. Meer leerlingen kunnen met het diploma makkelijker een passende baan vinden, omdat werkgevers beter weten wat de leerling te bieden heeft.

In de media

Inmiddels is het onderwerp ook door de media opgepikt. Een artikel van de NOS van 4 december over het PRO diploma.