Thema 1 en 2:
Van zomer- tot de herfstvakantie is dat ‘Samenwerken en Rekening houden met elkaar’. Alle leerlingen en medewerkers weten aan welk thema aandacht wordt besteed. Zo hangen er in school grote verduidelijkende posters, staat het op de tv schermen in de kantine, hangt er in elk lokaal een foto en worden er in elke klas lessen gegeven over het thema.

We leren:
Je aan een afspraak houden.
Met goede ideeën komen en duidelijk vertellen.
Samen bespreken hoe het moet.
De taken verdelen.
Naar elkaar luisteren.

Sorry zeggen.
Rekening houden met die dingen waar iemand niet goed tegen kan.
Iemand helpen.
Iets aardigs zeggen.
Een compliment geven.

Het vervolg is een uitbreiding naar specifieke competenties in werksituaties. Het thema van de sociale competenties wordt aangevuld met arbeidsspecifieke competenties.

We leren:
Plezier hebben door goed samen te werken.
Elkaar het werk gemakkelijker maken.