Laatste nieuws

Start nieuw schooljaar

De lessen starten voor alle leerlingen vanaf maandag 10 januari a.s. vanaf 10.35 uur.

Gelukkig kunnen de lessen weer op school plaats vinden. Vanaf maandag het 3e uur geldt het normale rooster zoals in SOM aangegeven.

Coronaregels

Op dit moment gelden nog steeds de coronaregels die voor de vakantie van toepassing waren. Dit betekent:

  • Gebruik mondkapje verplicht in gangen en lopend in de kantine
  • Anderhalve meter afstand regel, alleen naar docenten en bij docenten onderling. Voor leerlingen onderling geldt die regel niet.

Brief

Lees voor meer informatie de brief verzonden aan ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen van donderdag 6 januari jl.