Voorbeelden van activiteiten

In de afgelopen weken zijn de collega’s van PRO Emmen allemaal op hun eigen manier aan de slag gegaan om het thuisonderwijs zo goed mogelijk vorm te geven. Er worden onderling veel ideeën uitgewisseld waarbij de mogelijkheden per vakgebied en per leerjaar verschillend zijn. Bij deze een overzicht om u een indruk te geven. Het overzicht is  niet compleet en wordt regelmatig aangevuld. We willen de lijn in de leerjaren en in de leerroutes er zoveel mogelijk inhouden.

Vanuit de praktijk

 • Praktijkopdrachten tuin:  We zagen de groenvlog op YouTube van dhr. Dreessens over praktische tuin-activiteiten zoals zaaien voor de afdeling groen van de onderbouw.
 • Praktijkopdracht insectenhotel, afdeling hout, klas 1E onderbouw, een samenwerking tussen de mentor en de houtdocent in de weektaak van deze klas.
 • Praktijkopdracht textiel, onderbouw. Mevrouw Smeets maakte zelf instructiefilms maar maakt ook gebruik van bronnen op YouTube.Voor textiel krijgen de leerlingen elke week een thuisopdracht.
  Meestal krijgen de leerlingen een creatieve opdracht die voor iedereen goed te doen is, met materiaal dat iedereen wel kan vinden of thuis heeft. Daarbij hoort een foto maken van het resultaat, jezelf een cijfer geven en per mail opsturen naar de docent.  De eerste leerjaar leerlingen van 1a, 1 e en 1c hebben nu wel een uitdaging namelijk drie koorden van 40 cm vingerhaken en daarna een vlecht daarvan maken.
  Stapsgewijs met foto’s en verwijzing met linkjes voor het vingerhaken en vlechten. Een andere opdracht was om een collage te maken. Zie afbeelding.
 • Bewegingsvideo’s. De gymdocenten delen bewegingsvideo’s om thuis mee aan de slag te gaan. Heel geschikt als onderbreking van het andere huiswerk.
 • Praktijkopdrachten uiterlijke verzorging: Leerlingen maken stappenplannen voor praktische vaardigheden bij persoonlijke verzorging zoals tanden poetsen.

Vanuit de theorievakken

 • Klas O en S A werkt met regelmatige groepsmails en heeft deze week een webinar. De docenten en leerlingen maken ook gebruik van Microsoft Teams voor het onderlinge contact.
 • Klas O en S B start de week met een weekopening, daarna een midweekse update en aan het einde van de week een afsluiting richting de leerlingen. Ook zijn gaan werken met Teams en waar mogelijk een webinar.
 • De Entree 5 leerlingen zijn druk bezig met het vullen van hun portfolio. Doordat de examens uitgesteld worden en we nog niet weten wanneer we weer naar school kunnen kan het maar zo zijn dat het portfolio een nog belangrijkere rol gaat innemen. Leerlingen zijn druk bezig met Burgerschap, Actiekaarten, Branches, Studiemeter en keuzedelen. Elke week wordt er een weekverslag bij de mentor ingeleverd. Er is goed contact met ouders en leerlingen. Er wordt geëxperimenteerd met Microsoft Teams.
  Er zijn ook nog een aantal leerlingen aan het werk of op stage.
 • De leerlingen van klas 4 en 5 werken met planners om zelf in te vullen. Er wordt veel gewerkt met Deviant studiemeter voor Nederlands, rekenen, Engels en burgerschap. Deze leerlingen hebben ook digitale programma’s SWB of VCA voor het vak veiligheid. Enkele leerlingen werken met Traffictrainer aan hun rijbewijzen. Individueel kunnen er nog andere programma’s worden ingezet. Enkele docenten werken met Skype om uitleg te geven.
 • Klas 1A werkt met een weektaak. In de weektaak zit bijvoorbeeld een opdracht voor Nieuwsbegrip, een ICT opdracht of iets van het digitaal rijbewijs, een praktijkopdracht en een uur per dag werken aan rekenen en spelling op eigen niveau in Ginzy. De contacten verlopen via Microsoft Teams. De andere 1e en 2e klassen hebben vergelijkbare opdrachten.

  We zijn blij met onze enthousiaste collega’s. Natuurlijk hopen we dat de periode niet te lang duurt en we weer lekker naar school kunnen gaan. Maar een ieders gezondheid gaat nu voor.