Laatste nieuws

Om misverstanden te voorkomen geldt op onze school de regel dat ziekmeldingen of andere redenen voor absentie tijdens een schooldag altijd telefonisch gedaan worden door een ouder of verzorger tussen 08.00 en 08.30 uur ’s ochtends. Het werken met appjes, briefjes en mailberichten geeft aanleiding tot mogelijke misverstanden. Dat willen we graag voorkomen. Meer informatie op deze site onder Algemeen/ ziekmeldingen en aanvraag verlof

Als u voor een langere periode verlof wilt aanvragen voor uw zoon/dochter, dan kunt u een verlofaanvraagformulier downloaden van de website van de school en indienen bij de teamleider. De teamleider zal bepalen of de aanvraag voor verlof wel of niet wordt toegekend.