De beroepsprestaties, werkprocessen en competenties.

De opleiding zorghulp bestaat uit 1 fase en deze fase bestaat uit beroepsprestaties.

Beroepsprestaties zijn eigenlijk grote opdrachten waarvan je de theorie op school krijgt en de uitvoering in de praktijk doet. De theorie die bij elke beroepsprestatie wordt aangeboden noemen we het onderwijsmagazijn. Tijdens de uitvoering van de beroepsprestatie ben je bezig met het oefenen van werkprocessen en competenties.

Beroepsprestaties van de opleiding tot zorghulp:
1.1            Beginnen met plannen
1.2            Assisteren bij huishoudelijke werkzaamheden
1.3            Assisteren bij dagelijkse werkzaamheden
1.4            Werknemer zijn
1.5            Samen werken

Iedere beroepsprestatie is gebonden in een boekje van de Stichting Consortium Beroepsonderwijs en moet altijd meegenomen worden naar de BPV zodat je praktijkopleider en werkbegeleider ieder moment kunnen zien waar je mee bezig moet zijn en hoe dit beoordeeld moet worden.

Onder iedere beroepsprestatie liggen werkprocessen en competenties, anders gezegd, wanneer je bijvoorbeeld bezig bent met de beroepsprestatie  “beginnen met plannen” dan ben je bezig met de werkprocessen en competenties:

  • Werkproces 1.1: maakt een werkplanning voor huishoudelijke werkzaamheden en assistentie bij dagelijkse bezigheden
  • Onder dit werkproces vallen de volgende competenties:
    • J Formuleren en rapporteren
    • Q Plannen en organiseren
    • R Op de behoeften en verwachtingen van de klant richten
    • T Instructies en procedures opvolgen