Oproep MR voor nieuw (ouder) lid

Brief uit de Medezeggenschapsraad Beste ouder, verzorger van leerlingen PRO Emmen, De Medenzeggenschap Raad (MR) van PRO Emmen is op zoek naar een nieuw ouder lid. De MR wordt gevormd door ouders en leerkrachten. In de MR kan je als ouder mee praten over o.a. de begroting voor een schooljaar, de formatie (alle leerkrachten bij…