Laatste nieuws

Proeve van bekwaamheid Entree 5

Afgelopen maandag hebben alle entree  leerlingen uit het examenjaar het praktische deel van de opleiding afgrond middels de proeve van bekwaamheid.
Tijdens de proeve hebben leerlingen, passend bij het gekozen uitstroomprofiel, hun praktische vaardigheden laten zien. Alles gebeurde onder het toeziend oog van een examinator vanuit het Drenthe College.

Het was mooi om de leerlingen in hun kracht te zien! De examinator was zeer te spreken over het praktijkniveau van de leerlingen. Kortom: Een zeer geslaagde dag met grote dank aan de praktijkdocenten! Of de leerlingen zijn geslaagd voor de opleiding horen ze donderdag 10 juni tussen 14.00 en 15.00 uur.
Hieronder een kleine impressie van de dag.