Vrijwillige ouderbijdrage : € 75,- in plaats van € 90,-

Recent is besloten om de vrijwillige ouderbijdrage voor schooljaar 2016-2017 te verlagen van (voorheen) € 90,- naar € 75,- per schooljaar. Helaas is dit bericht niet tijdig bij alle ouders/verzorgers terecht gekomen en hebben wij inmiddels van sommige ouders/verzorgers bedragen van € 90,- / leerling ontvangen. De administratie zal ervoor zorgen dat de teveel betaalde bedragen worden terug gestort…